O nás

Riaditeľka

Veronika Vidová

Hlavnou zodpovednosťou riaditeľa spoločnosti je správne fungovanie firmy, jednotlivých oddelení a zodpovednosť za vykonanú prácu zamestnancov firmy. Nesie zodpovednosť za dokončenie prác a splnenie termínov, organizuje a prideľuje prácu jednotlivým oddeleniam      a zároveň hodnotí vykonanú prácu zamestnancov. Organizuje porady, schvaľuje a rozhoduje o prideľovaní odmien. Nadväzuje obchodné vzťahy a rieši vzniknuté pracovné problémy.

Zástupkyňa riaditeľky

Martina Polomská

Zástupkyňa riaditeľky spoločnosti zodpovedá a rieši všetky vzniknuté problémy počas neprítomnosti riaditeľa spoločnosti.

Nesie zodpovednosť za vykonanú prácu, dokončenie prác v časovom limite, schvaľuje a rozhoduje o prideľovaní odmien počas neprítomnosti riaditeľa spoločnosti. 

Personálne a ekonomické oddelenie

 Nicolas Polyák, Simona Valková

Oddelenie zodpovedá za úplnú a presnú evidenciu zamestnancov vo firme, evidenciu dochádzky a odpracovaného času zamestnancov. Uzatvára pracovné zmluvy pri prijímaní do pracovného pomeru, navrhuje mzdy pre zamestnancov a stará sa o jej výpočet, zabezpečuje styk so zdravotnou a sociálnou poisťovňou. Eviduje všetky právne dokumenty a zodpovedá za riešenie právnych otázok.

Marketingové oddelenie

 Diana Girmonová, Kitti Szücsová

Marketingové oddelenie tvorí nové myšlienky, predkladá návrhy, ktoré po schválení riaditeľom firmy realizuje a koriguje. Vypracúva logo, navrhuje firemnú pečiatku, spracúva vizitky a menovky s logom firmy. Spracúva prezentačný katalóg, tvorí ponukové listy, pripravuje elektronickú prezentáciu spoločnosti a zostavuje ostatné reklamné a propagačné materiály. Prezentuje firmu navonok, zostavuje prezentačné priestory a pripravuje aktivity na prezentáciu.  

Administratívne oddelenie

Emma Rochfalušiová, Kristína Gabriková 

Hlavnou úlohou sekretariátu je manipulácia s písomnosťami a prideľovanie poradových čísel písomnostiam. Zabezpečuje úpravu úradných a obchodných listov podľa normy a štylisticky správne. Vypisuje adresy na obálky, uchováva pečiatky firmy, vybavuje telefonické rozhovory a vykonáva práce pridelené riaditeľkou firmy.

Správa webu a informačných technológií 

Lucia Deaková, Dominik Demeter

Oddelenie spravuje webovú stánku firmy, upravuje a formátuje fotografie, upravuje prezentačné videá, pravidelne aktualizuje informácie na webe firmy a spravuje náš počítačový systém. Úzko spolupracuje
s marketingovým oddelením a napomáha
pri tvorbe katalógu a cenníka. 

Obchodné oddelenie 

Gabriela Mogyorosiová, Saskia Mesarčíková, Lukáš Doboš, Stanislav Hric

Nesie zodpovednosť za nákup tovaru a služieb, eviduje skladové zásoby a vystavuje písomnosti

pri nákupe - objednávky, príjemky, skladové karty. Zostavuje a vypracúva sortiment tovaru a cenník. Zabezpečuje inventúru skladových zásob, realizuje platby za dodaný tovar, eviduje a vybavuje objednávky. Zabezpečuje evidenciu daní na výstupe.  

Prstenec Saturna, s. r. o.

NAVŠTÍVTE NÁS

Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava

ZAVOLAJTE NÁM

+421 915 800 700

NAPÍŠTE NÁM

cf.prstenecsaturna@gmail.com

Otváracia doba

PONDELOK - PIATOK

8:00 - 22:00

SOBOTA

8:00 - 23:00

NEDEĽA

8:00 - 20:00

© 2021 Všetky práva vyhradené
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky